29வது மிட்லண்ட் மறைசாட்சிகளின் திருத்தல திருப்பயணம்

|Comments are Off
-அன்டன் பிலிப் சின்னராசா மிட்லன்ட் மறைசாட்சியர்களின் திருத்தலத்தில் 15,000 க்கும் அதிகமான தமிழ் மக்கள் ஒன்று கூடி திருவழிபாடுகளில் பங்கேற்றனர். கனடாவின் தேசிய திருத்தலங்களில் ஒன்றாக விளங்கும் கனடிய மறைசாட்சியர்களின் திருத்தலம் இவ்வருடம் தனது 90வது ஆண்டு நிறைவைக் கொண்டாடுகின்றத...

Driving Directions & Transportation

|Comments are Off
For those using a GPS the Shrine’s street address is 16163 Highway 12 West, Midland, L4R 4K6 Option A: Follow Hwy. 400 North. Take exit 121 to merge onto Hwy. 93. North on Hwy. 93 for 24 km. Turn right onto Hwy. 12 to Midland. East on Hwy. 12 for 5 km. Option B: Follow Hwy. 400...